čeština angličntina

Mediap spol. s r.o. Zlín

MEDIAP®, spol. s r.o. Home » Vlastní produkty » Potravinové balíčky

Potravinové dávky

Potravinové dávky jsou vyvíjeny z důvodu zajištění plnohodnotného denního příjmu stravy pro jednotlivce, který se nachází v podmínkách neumožňujících zajistit si stravu standardním způsobem. Tyto podmínky vznikají při živelných pohromách, ve válečných stavech, apod. Potravinové dávky lze využít také na úrovních státních a krajských plánů řešení krizových situací. V neposlední řadě mohou být využity při rekreačních a sportovních aktivitách.

Potravinová dávka obsahuje základní potraviny v takovém složení, aby pokryly denní kalorickou a nutriční spotřebu jednotlivce, vykonávajícího fyzicky i duševně náročnou činnost. Potravinová dávka je složena z komponentů, které lze podle potřeby kombinovat, při současném zachování celkové nutriční i kalorické hodnoty dávky.

Potravinové dávky

 

 

 

 Více informací na www stránkách www.potravinovedavky.cz