čeština angličntina

Mediap spol. s r.o. Zlín

MEDIAP®, spol. s r.o. Home » Vlastní produkty » Klinosorb

Klinosorb

Klinosorb je univerzální sorpční prostředek, který je díky svým výjimečným vlastnostem vhodný k užití v průmyslu, při likvidaci ropných havárií, v zemědělství a lesnictví, při úniku chemických látek, v řešení krizových situací. 
KlinosorbSorpční drť Klinosorb je určena pro zachytávání a sběr agresivních kapalin - kyselin, lihů, rozpouštědel a jejich roztoků, z pevných povrchů.

Jde o přírodní hlinitokřemičitan, speciálně aktivovaný za účelem vysoké sorpční schopnosti a univerzálnosti.

Přednosti:

  • efektivní pohlcování nečistot a zápachu
  • vysoká sorbční schopnost
  • maximální chemická stabilita a schopnost udržení sorbovaného materiálu
  • likvidace běžným způsobem dle povahy sorbované látky

Postup při likvidaci úniku nebezpečných kapalin:

Nasypte materiál na hladinu a nechte působit. Kapalina se rychle vsaje do jednotlivých částic drtě, až do úplného nasycení sorpční kapacity (tmavě zelené zbarvení části drtě).
Sorpci urychlíte přehrabáváním sorpční drtě vhodným nářadím (lopata, hrábě, apod.).
Vyměňte drť v případě úplného nasáknutí sorpční drtě uniknutou kapalinou.
Po nasycení sorpční kapacity odstraňte použitou drť za pomoci vhodného nářadí (lopata, vědro, apod.) vložte do připraveného obalu na nebezpečné látky

 

Při likvidaci používejte ochranné prostředky v závislosti na druhu a charakteru uniknuté kapaliny

Tabulka účinnosti klinosorbu - Ke stažení nebo k nahlédnutí jako PDF soubor zde klinosorb

Pro objednání produktu vyplňte formulář