čeština angličntina

Mediap spol. s r.o. Zlín

MEDIAP®, spol. s r.o. Home » Klinosorb

Klinosorb

 


Klinosorb je univerzální sorpční prostředek, který je díky svým vyjímečným vlastnostem vhodný k užití v průmyslu, při likvidaci ropných havárií, v zemědělství a lesnictví, při úniku chemických látek, v řešeníkrizových situací.

Sorpční drť Klinosorb je určena pro zachytávání a sběr agresivních kapalin - kyselin, lihů, rozpouštědel a jejich roztoků, z pevných povrchů.

Jde o přírodní hlinitokřemičitan, speciálně aktivovaný za účelem vysoké sorpční schopnosti a univerzálnosti.

Přednosti:

  • efektivní pohlcování nečistot a zápachu
  • vysoká sorpční schopnost
  • maximální chemická stabilita a schopnost udržení sorbovaného materiálu
  • likvidace běžným způsobem dle povahy sorbované látky

Postup při likvidaci úniku nebezpečných kapalin:

Při likvidaci používejte ochranné prostředky v závislosti na druhu a charakteru uniknlé kapaliny. Nasypte materiál na hladinu a nechejte působit. Kapalina se rychle vsaje do jednotlivých částic drtě, až do úplného nasycení sorpční kapacity (tmavě zelené zbarvení části drtě). Sorpci urychlíte přehrabáváním sorpční drtě vhodným nářadím (lopata, hrábě, apod.). Vyměňte drť v případě úplného nasáknutí sorpční drtě uniknlou kapalinou. Po nasycení sorpční kapacity odstraňte použitou drť za pomoci vhodného nářadí (lopata, vědro, apod.) a vložte do připraveného obalu na nebezpečné látky.

Tabulka účinnosti klinosorbu  - Ke stažení nebo k nahlédnutí jako PDF soubor  zde klinosorb


    Pro objednání produktu vyplňte formulář